Rollspel i Tidaholm 24-26 mars

I år arrangeras det Svenska FN-rollspelet
på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm.

FN-rollspel finns över hela världen.
I Sverige är det Svenska FN-förbundet som är arrangör.

Rollspelet kallas för SweMUN
som är förkortning för Sweden Model United Nations.

Rudbecksgymnasiet är en certifierad FN-skola.
150 ungdomar från skolor i hela landet
kommer vara med i rollspelet.

Årets rollspel invigs av frilansjournalisten
Joakim Medin som varit frihetsberövad i Syrien.

Under rollspelet agerar gymnasieungdomar
ambassadörer från FN:s olika medlemsländer.

Ett par frågor väljs ut.
Ambassadörerna tar reda på hur
landet de valt ställer sig i de frågorna.

Text: Urban
Källa: Tidaholm, 19 mars, 2015