Slaget vid Gestilren

I slaget vid Gestilren år 1210 slogs
två viktiga familjer mot varandra.

De två viktiga familjerna var
Eriksätten och Sverkerätten.
Vid den här tiden kämpade de
om makten i Sverige.

I kampen om makten fick Sverkerätten hjälp
av Danmark och Eriksätten fick hjälp av Norge.
Eriksätten vann slaget vid Gestilren
och tog makten i Sverige.

Ingen vet exakt var slaget hände eftersom
flera platser i Sverige har namnet Gelstilren.
Men många experter tror att det var nära Tidaholm.

En minnessten över slaget vid Gestilren
finns i Tidaholms kommun.

Text: Roman
Bild: Arkiv
Källa: Egen text, 25 augusti, 2023