• Föreläsningssalen var full

  • Specialpedagogiska Skolmyndigheten

  • Attention Skaraborg

Attention ordnade informationsdag

Tisdagen den 17 mars anordnade Attention
Skaraborg 
en informationsdag på Billingehus.

Syftet med dagen var att nå ut till så många
som möjligt och berätta om NPF. (Se faktaruta)

Dagen bestod av föreläsningar och utställningar.
Elisabeth Von Zeipel föreläste om hemmasittare.
Även Christoffer Gillberg och Eric Donell föreläste.

På förmiddagen var personer som jobbar som
skolledare, skolpolitiker och skolchefer inbjudna.

På eftermiddagen var bland annat personer som
jobbar som poliser och lärare inbjudna.
Även föräldrar och anhöriga var inbjudna.

Attention Skaraborg har anordnat föreläsningar förut
och säger att de kommer att anordna fler.
De tycker det är väldigt viktigt att nå ut till människor.

De vill berätta om hur det är att leva med olika diagnoser
och öka människors förståelse och kunskap.

Text: Linn S
Bild: Linn S