Regeringen har bestämt sig för att upphäva vattenbeslut i Tidaholm

Kommunen ville göra skyddsområdet kring täkten större.

Men Hushållningssällskapet som äger fastigheten
har satt sig emot det.

Detta eftersom de skulle få svårare att
använda fastigheten om skyddsområdet blev större.
Länsstyrelsen höll med kommunen
när ärendet prövades där.

Efter att ärendet överklagats vidare
till regeringen blev det nya besked.

Text: Oskar
Källa: P4 Skaraborg, 30 januari, 2015