Ja till skyddsjakt på Karlsborgs flygplats

Länsstyrelsen ger tillstånd till Skaraborgs flygförband
att skjuta djur som utgör fara för flygsäkerheten.

Tillståndet gäller tio harar, tio rävar, tio rådjur
samt 140 fåglar årligen.

Länsstyrelsen ger också tillstånd för att
motordrivet fordon får användas i jakten.
Jakt får ske dygnet runt och ljus får användas.

En rapport om antal skjutna djur
ska lämnas till länsstyrelsen årligen.
Tillståndet gäller till och med den 31 december 2017.

Text: Oskar
Källa: SLA, 30 januari, 2015