Läkemedelsstölder i Tidaholm färdigutredda

Inspektionen för vård och omsorg har utrett en
Lex Maria-anmälan gällande upprepade läkemedelsstölder.
Myndigheten tycker att kommunen gjort det som krävs.

Anmälan rörde upprepade stölder av läkemedel ur dospåsar.
I några fall saknades tabletter i dospåsarna och i andra fall
hade vissa tabletter bytts ut mot andra läkemedel.

Händelserna hade kunnat orsaka allvarliga skador
men ingen patient har kommit till skada.

Vårdgivaren har under utredningen identifierat
en person som erkänt läkemedelsstölderna.
Den aktuella personen stängdes då av från arbetet
och arbetar inte längre kvar inom kommunen.

Händelserna är polisanmälda och både patienter
och deras anhöriga har informerats om händelsen.

Text: Rickard W
Källa: P4 Skaraborg, 21 oktober, 2015