Kan få högre hyra

Fastighetsägaren vill få de boende att godkänna en
ombyggnad utan att berätta vad det kommer att kosta.

I slutet av förra veckan fick ett 60-tal hyresgäster
som redan bor i fastigheterna en blankett i brevinkastet.

Fastighetsägaren ville att hyresgästerna
godkänner förändringar av lägenheterna.

Hyresgästföreningen varnar de boende
från att sitt godkännande.
Den stora tillbyggnaden av fastigheterna
har hållit på sedan förra året .

Många av de boende är äldre
och har inte förstått vad de har skrivit på.

En hyresgäst som inte vill ha
en ombyggnad kan säga nej.

Text: Catarina
Källa: FT, 19 oktober, 2015