Kan bli dyrt att parkera utanför nya gymnasiet

Nu ska parkerings problemen vid nya
Ållebergsgymnasiet stoppas.

Trots parkeringsförbud har både elever och personal
parkerat sina bilar på den västra sidan om skolan.

De felparkerade bilarna stod i vägen för
transporter till byggprogrammet och skolans kafé.

När räddningstjänsten testade hur det gick
att ta sig fram stod felparkerade bilar i vägen.

Som ett svar på skolledningens tillfrågan om hjälp
har tekniska nämnden bestämt en skärpning.

Den som parkerar fel kan tvingas betala en
avgift på 500 kronor.

Text: Mikael
Källa: FT, 27 mars, 2015