De bråkar om hastighet

Jula vill att hastigheten sänks från 90 km/h
till 80 km/h på väg 184 mellan Skara och Falköping.

Skara kommun håller inte med.

Jula har ansökt hos länsstyrelsen att hastigheten
ska minskas till 80 kilometer i timmen på väg 184.

Vägen går mellan Skara och Falköping.
Det är med anledningen av försöket med
längre lastbilar på 31,6 meter som kör på vägen.

Skara kommun vill att väg 184 är en 90-väg i fortsättningen.
Detta enligt riktlinjer från transportstyrelsen.

Text: Toni Alajärvi
Källa: SKLT, 25 mars, 2015