Väringstenen i Dalum

Stenen finns i Dalum som ligger
ungefär 40 kilometer från Falköping.

Väringstenar är runstenar
som berättar om väringar.
Väringar var vikingar som åkte till
andra länder för att arbeta där.

Väringstenen i Dalum berättar om
två bröder som var väringar.
Det står att båda bröderna
dog under sina resor.

Den ene åkte österut möjligtvis till det som
idag är Turkiet för att arbeta som vakt där.
Den andre åkte västerut troligtvis till England
för att arbeta för kungen Knut den Store.

Korset på stenen betyder att personerna
som reste den var kristna.

Text: Roman
Bild: Korta Nyheter
Källa: Egen text, 4 juni, 2024