Götenehus gick med vinst förra året

Hustillverkaren Götenehus har vänt den
negativa trenden och redovisar plusresultat för 2014.

Efter tre år med minusresultat kan Götenehus
redovisa ett plus på 13,9 miljoner kronor.

Vi har kraftigt förbättrat vår ekonomi den senaste tiden.
Det skriver VD Claes Hansson i företagets årsberättelse.

Under 2014 varslades drygt 20 personer
och antalet anställda var 148 personer när året var slut.
Med ökad omsättning kan det bli fler nya jobb.

Trots plusresultat har styrelsen beslutat
att inte göra någon aktieutdelning.

Text: Urban
Källa: NLT, 25 mars, 2015