89-åringar får plats på äldreboende

Ett Mariestadspar i 90-årsåldern har rätt att få flytta till ett äldreboende.

Mariestads kommun sa nej till att bevilja paret
plats på äldreboende.

Men då överklagade paret
till förvaltningsrätten och vann.

Kommunen valde då i nästa steg
att överklaga till högsta myndighet.
Nu säger kammarrätten att man
inte beviljar prövningstillstånd.

Därmed ska det 89-åriga paret få plats på äldreboende.

Han hoppas nu lokalpolitiken inser
att det finns ett resursproblem.

Nu kan de kanske få chansen att äta med andra äldre.
Eller vara med på andra sociala aktiviteter
de inte har tillgång till idag.
Det säger sonen Jonny Andersson.

Text: Oskar
Källa: P4Skaraborg, 11 mars, 2015