Mer cykelväg byggs längs Kungsgatan

Under hösten 2014 byggdes en del av Kungsgatan om.
Nu är det dags att fortsätta med ombyggnaden
mellan Rådhusgatan och Trädgårdsgatan.

Precis som vid den första etappen blir det
en gångväg längs gatans norra sida.
Träd planteras för att det ska de trevligare ut.

Det kommer även att skapas parkeringsfickor
för bilisterna att stanna för kortare ärenden.

Företaget NCC påbörjar arbetet i mitten av mars.
Kungsgatan kommer att öppna för trafik igen i juni.
Trafiken leds under byggtiden om via Skolgatan.

Text: Toni Alajärvi
Bild: Linn S
Källa: www.skovde.se, 11 mars, 2015