Klart för byggnation bakom stationen

Detaljplanerna för kvarteret Eken och Rödesund 5:1
i Karlsborg har antagits av byggnadsnämnden.

Rödesund 5:1 är parkområdet bakom stationshuset.
Den nya detaljplanen gör det möjligt
att bygga flerbostadshus i två våningar där.

Det handlar om lägenheter på 25 till 35 kvadratmeter.
Bostäderna är främst tänkta till militärer
eller andra som är i behov av en mindre lägenhet.

Byggnadsnämnden antog även detaljplanen
för kvarteret Eken i Karlsborg.

Syftet med den nya planen är att tillåta
mindre förändringar på kvarterets huvudbyggnader.
Dessutom att ge rättvisa möjligheter att bygga uthus.

Möjligheter finns att överklaga detaljplanerna.

Text: Urban
Källa: SLA, 11 mars, 2015