Tidaholm Energi börjar sälja egen el

Tidaholm Energi AB kommer från
och med första januari att börja sälja egen el.

Tidigare har Företaget bara varit
ansvariga för Tidaholms elnät.
Medan andra företag har försett invånarna med el.

Nu har Tidaholms kommunfullmäktige
gett ett positivt besked för att utöka till elhandel.

De kommer kunna erbjuda lokal producerad
miljöel från deras egna kraftvärmeverk.
Det säger VD Mattias Andersson.

Text: Oskar
Källa: P4 Skaraborg, 18 september, 2014