Cementa får ny chans

Mark- och miljööverdomstolen tänker ta upp
Cementas överklagan.

Det handlar om att företaget ska få
fortsätta bryta kalksten i Billingen.

Skövdeföretaget vill fortsätta med kalkbrytningen
till 2032 och samtidigt utöka verksamheten.

Mark- och miljödomstolen sa nej till det i våras.
Motiveringen var bland annat att 23 hektar mark
med känslig natur skulle försvinna.

Cementa överklagade i sin tur.
De anser att ingreppen i miljön
inte blir så stora som rätten menade.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 17 september, 2014