Nytt fibernät kan bli en dyr historia

Vara kommuns satsning på att leverera
Sveriges bästa fibernät fortsätter.
Detta trots att projektet hotas av en miss.

När en kommun, landsting eller myndighet
ska köpa in nya produkter och tjänster.
Då måste de jämföra olika aktörer
och se vilken som är bäst.

Detta gjordes inte och det kommunala bolaget Varanet
fick istället bygga nätet utan en jämförelse.
På grund av detta så kan kommunen behöva återbetala
de 10 miljoner kronor i EU-bidrag som man fick för det.

Bidraget från EU ska räcka för att betala minst 80 procent
av alla kostnader kring byggandet av fibernätet.

Text: Rickard W
Källa: P4 Skaraborg, 12 augusti, 2014