Arbete på Tingshusgatan i Vara

I mitten av december år 2022 kommer Tingshusgatan
att stängas av för både trafik och parkering.

Gatan stängs av för att byta ut vatten och avlopps ledningar.
Vatten och avloppsledningar är rör i marken
med rent och smutsigt vatten.

Gatan kommer även att byggas om
för att öka säkerheten i trafiken.

Mer information kommer att komma
på Vara kommuns hemsida.

Text: Maria
Bild: Arkiv
Källa: Vara kommun, 8 november, 2022