Vad är Sparlösastenen?

Sparlösastenen är en av Sveriges mest kända runstenar
och finns idag i orten Sparlösa i Vara kommun.

Den är 1 och en halv meter hög
och restes ungefär år 800.
Det är oklart var stenen stod innan
den flyttades till Sparlösa.

Till skillnad från många andra runstenar
har Sparlösastenen fyra sidor istället för två.
På varje sida finns det bilder eller text
från vikingatiden.

Bilderna och texten handlar bland annat
om en strid som kan ha varit för länge sedan.
Det är oklart om denna strid verkligen har varit
eller om det bara är en saga från vikingatiden.

På Sparlösastenen nämns också guden Oden
vilket betyder att den restes innan Sverige blev kristet.
Sverige blev kristet ungefär år 1000.

Text: Roman
Bild: Arkiv
Källa: Egen text, 23 maj, 2023