Bild på Boulognersjön i Skövde.

Badstopp i Boulogner

Just nu är det förbjudet att bada
i Boulognersjön i Skövde.
Enligt Skövde kommun är vattnet i sjön orent.

Man tog ett prov på badvattnet den 5 augusti.
Resultatet visade att det fanns flera bakterier i sjön.
Bland annat hittade man spår av bakterierna
E.coli och Intestinala enterokocker.

Kommunen misstänker att sjön blev förorenad
på grund av ett skyfall på eftermiddagen den 4 augusti.
De jordmassor som då hamnade i sjön ska ha orsakat
de höga halterna av bakterierna.

Höga halter av E.coli och Intestinala enterokocker
ökar risken för att det kan finnas bakterier i vattnet.

Text: Rickard W
Bild: Richard A
Källa: SLA, 12 augusti, 2014