Vristulven utanför Mariestad blir naturreservat

 

Länsstyrelsen har beslutat att skydda
halva sjön Vristulven som naturreservat.

Länsstyrelsen fattade i dag beslutet att sjön
Vristulven och en del skog runt sjön blir naturreservat.

Reservatet ligger strax söder om
Lugnås kyrka utanför Mariestad.

Nu blir det också förbjudet att köra
motordrivna fordon på sjön.

Det är den norra och västra delen av sjön
som nu skyddas som naturreservat.

Både skogen och sjön har ett rikt fågelliv
och är ett mycket populärt friluftsområde.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg 2013-05-21