Spåman i Töreboda får sex månaders fängelse

En 60-årig spåman från Töreboda har dömts
för grovt bokföringsbrott till sex månaders fängelse
.

Mannen redovisade inte pengar som han fick
in under tre år genom torghandel och spådom.
Totalt var det över 1 miljon kronor.

Gåvan att spå har han ärvt av sin mor,
säger mannen.

Tingsrätten anser att pengarna borde redovisats och
mannen döms därför till fängelse.

Han får också näringsförbud i tre år.
Näringsförbud innebär att han inte
får starta företag under de tre åren.

Text: Toni Alajärvi
Källa:
P4 Skaraborg 2013-05-23