Lyckad ADHD-studie på Tidaholmsanstalten

Tidaholmsanstalten har varit med
i kriminalvårdens ADHD-studie i ungefär ett år.

Femton till tjugo av fångarna
behandlas för ADHD.
Behandlingen har fungerat så bra
att projektet kommer föras vidare till fler anstalter.

– Ja, vi har som mål att kunna erbjuda
utredning även till andra anstalter i Region Väst,
säger Harald Nilsson.
Harald Nilsson är psykiatriker och
specialist inom rättspsykiatri.

ADHD är en funktionsnedsättning,
som innebär att man har svårt
att koncentrera sig och sitta still.

Text: Linda Jensen
Källa: P4 Skaraborg 2013-05-27