Hälften av bisamhällena döda i Skaraborg

Det har kommit in rapporter om stora förluster av bin.

Att några bin dör under vintern är normalt
men aldrig tidigare har det skett i sådan mängd.

Det är en ekologisk katastrof
om ett land förlorar sina bisamhällen.
Det resulterar i minskad pollinering.

Man konstaterar att bidöden drabbat olika
även inom ett och samma område.
Det finns biodlare som inte har förlorat något
medan andra har förlorat allt.
Erfarenhet inom yrket verkar
inte ha spelat någon roll.

Det finns spekulationer om vad orsaken är
till den globala massdöden av bin.

EU har nyligen förbjudit en typ av bekämpningsmedel
som tros vara en av anledningarna till utbrotten.
Genmodifierade grödor kan också ligga bakom.

Text: Alex
Källa: Skaraborgsbygden 2013-05-24 & BBC News 2013-04-29