Elev från Vara placerades felaktigt

En elev placerades felaktigt i särskola trots
att eleven bedömdes vara normalbegåvad.

På grund av felplaceringen har Västra Skolan
och Vara kommun fått mycket kritik.

Beslutet att placera eleven i särskoleklass
togs av rektorn på Västra Skolan.

Två år senare kom en psykolog fram till att eleven
inte hade funktionshindren som den hade i skolstarten.

Trots det hölls eleven kvar i särskoleklassen
ytterligare tre år.

Efter grundskolan placerades eleven i gymnasiesärskola
och gick sedan hela sin skoltid i särskoleklass.

Den nu vuxna eleven anmälde
det hela själv till skolinspektionen.

Text: Richard A
Källa: P4 Skaraborg 2013-07-17