Skaras Domkyrka

Rekordfå konfirmerar sig i kyrkan

Andelen 15-åringar som väljer att konfirmera sig i
Svenska kyrkan har mer än halverats de senaste 30 åren.

 Samtidigt har flera alternativ dykt upp på senare år.

I de flesta fall handlar det om läger där unga,
som är icke-troende träffas.
På lägren diskuteras livets stora frågor.

Ett exempel är den ideella föreningen Protus.
De driver ideologiskt och religiöst obundna
sommarläger för unga i åldern 14 till 19 år.

I år är det femte sommaren som Protus arrangerar läger.
Verksamheten har utökats för varje år som gått.

Text: Rickard W
Foto: Edward
Källa: Skaraborgsbygden 2013-07-12