Bild på cykelväg från cykelstång.

Elcykel ny i Vara kommuns fordonspark

Den elcykel som köpts in är tänkt som ett alternativ
till bilen för en del av jobbresorna.

På en elcykel hjälper motorn till upp till
25 kilometer i timmen när man trampar.

Batteriet räcker i cirka fem mil innan
de behöver det laddas igen.

När vinden är tuff eller om man inte vill cykla för att
sedan tvingas byta om efter cykelturen.
Då är elcykel ett bra alternativ,
menar Maria Aronsson som är miljöstrateg.

Text: Toni Alajärvi
Källa:
nlt.se 2013-05-22