Bild på serviceboendet Trädgårdsgatan 23 i Falköping.

Dåliga trygghetslarm skapar oro på serviceboende i Falköping

När boende på serviceboendet Trädgårdsgatan 23
larmar nattpatrullen är det ofta larmet inte fungerar.

Många gånger händer det att personalen får åka
till boendet då de inte vet om larmet är akut eller inte.

Personer på boendet har då fått förklara för personalen
som åkt på larmet vad som har hänt istället för på telefon.

Personalen har hittills gjort
60 stycken Lex Maria-anmälningar.
En Lex Maria-anmälan görs när något
inte fungerar som det ska inom vården.

Kommunen tar inte situationen på allvar,
säger Åke Persson som är ordförande i PRO.
PRO är förkortning för Pensionärernas Riksorganisation.

Text: Edward

Foto: Mikael

Källa: P4 Skaraborg 2013-06-12