Två av Sveriges farligaste vägar finns i Skaraborg

Två av Sveriges farligaste vägar finns i Skaraborg.
E20 genom Skaraborg och väg 26
mellan Mariestad och Mora.

Det är några av Sveriges farligaste vägar,
enligt Motormännen.

Midsommaren är en av årets stressiga
och olycksdrabbade trafikhelger.
Det omkommer sju personer under helgen varje år

Torsdagen och söndagen kring midsommarhelgen
är de dagar då trafiken är som mest hetsig.
Då är en stor del av svenska folket ute på vägarna,
för att ta sig till eller från sitt midsommarfirande.

– Det är mycket krockar under en sådan period.
Till exempel kökrockar säger Claes Tingvall,
trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket till TT.

Text: Oskar J

Källa:P4 Skaraborg