Bild på Marie Carlsson från Skatteverket.

Servicekontor i Skara stängs

Skatteverket, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens
gemensamma servicekontor stängs idag den 14 juni.

Orsaken till stängningen är få besökare samt
att det finns andra kontor inom rimligt avstånd.
De närmaste kontor som finns kvar efter stängningen
finns i Skövde och Lidköping.

– Våra besökare på orten är helt enkelt för få
säger Marie Carlsson som är regionchef på Skatteverket.

Från den 1 juli finns det 102 servicekontor
där de tre myndigheterna erbjuder gemensam service.
Undersökningar visar att antalet besökare till
de olika kontoren är mycket ojämnt fördelat.

Personer med ökat behov av service kommer även
i fortsättningen att kunna boka ett möte
med Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Text: Rickard W
Fotograf: Johan Jeppsson
Bildredigering: Edward