Bild på Rudbecksgymnasiet under vinter.

Beteendevetenskap nyhet på Rudbecksgymnasiet

Till hösten kommer elever att
kunna läsa Beteendevetenskap
på Samhällsvetenskapsprogrammet.

Den nya inriktningen inom samhällsvetenskap startar
nästa läsår och intresserade elever kan söka nu.

Elever som läser beteendevetenskap
kommer att läsa med fokus på människor.
De lär sig om vår utveckling och hur vi beter oss
när vi är tillsammans i olika grupper.

Ledarskap, kommunikation och lärande
står i centrum för utbildningen.

Eleverna får också lära sig att förstå
hur vi fungerar som individer,
grupper och samhällen.

Text: Toni Alajärvi
Källa: tidaholm.se