Bild på Forsviks bruk i Karlsborg.

Ett levande industriminne i Karlsborgs kommun

Forsviks bruk är klassat som
industriminne i Västarvets regi.
Där pågår många aktiviteter som
gör bruket till en levande industri.

Utöver fartygsbygge på Forsviks
Varvs har de många utställningar.
Utställningarna ger information och där
finns även mekanisk verkstad på bruket.

På bruket finns också en veteranlastbil
som i stort sett var redo att skrotas
men istället renoverades den till väldigt bra skick.

Text: Richard A        
Bild: Forsviks Vandrahem
Källa: SLA 2013-03-14