Lidköping kan ändra regler
om röda hustak

Vi vill kolla på färgsättningen och solceller på tak
säger ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunen har krav att nya hus
bara får ha röda hustak.

Det kan bli ett problem för husägare då det inte
alltid passar in med svarta solpaneler på ett rött tak.

Man måste titta på lagstiftningen och se om
detaljplanen behöver ändras enligt ordföraren.

Sedan måste man ha samråd om ändringen.

Ett av skälen till ändring är för att röda tak
inte får sätta stopp för förnybar energi.

Ett utkast till förslag kan finnas
vid nästa arbetsutskott.

Text: Emilia
Källa: NLT, 1 mars, 2019