Sociala medier gör Vara Konserthus till vinnare

Under åren 2014 till 2016 ökade antalet
sålda biljetter med 39 procent.

Flera av de stora kulturscenerna i Sverige
har fått färre besökare.
Men för Vara Konserthus pekar siffrorna uppåt.

Mellan år 2014 till 2016 ökade antalet
sålda biljetter från 49 000 till 68 000.
Förra året såldes 85 procent
av de tillgängliga biljetterna.

En viktig orsak till ökningen är att de har blivit mycket
bättre på att marknadsföra sig på sociala medier.

Text: Tomi
Källa: P4 Skaraborg, 7 mars, 2017