Ingen badbuss för elever på simskolan

Flera föräldraföreningar för skolor i Tidaholms kommun
vill att badbussen till sommarsimskolan återinförs.

Föräldrarna har i ett brev till kommunens kultur-
och fritidsnämnd betonat de orättvisa villkoren.

Barn som bor i Tidaholm har möjlighet att cykla eller gå
medans de barn som bor på landsbygden behöver skjuts.

Badbussen togs bort i samband med
att kommunen skulle spara pengar.

Att återinföra bussen skulle kosta 60 000 kronor.

Text: Rickard W
Källa: VB, 17 juni, 2015