Konflikt hos deltidsbrandmän

Deltidsbrandmännens konflikt kan påverka
räddningstjänstens insatser.

På måndagmorgonen klockan 06 gick landets 8 000
deltidsbrandmän i konflikt.
Detta efter att uppgörelse
om löner och andra villkor inte blivit lösta.

Under konflikten arbetar inte deltidsbrandmännen
utanför sitt vanliga schema.

Det betyder att allt annat arbete än
räddningsuppdrag och livräddande uppdrag inte görs.

I Räddningstjänsten Östra Skaraborg
är 140 deltidsbrandmän i konflikt.

Text: Mikael E
Källa: FT, 17 juni, 2015