Vem var Georg von Döbeln?

Georg von Döbeln var en känd svensk
militär som kom från Skaraborg.

Georg von Döbeln föddes år 1758
i det som idag är Falköpings kommun.
Han började jobba som militär i Sverige
men jobbade även i Frankrike i flera år.

När han kom tillbaka till Sverige från Frankrike
var han med i två av Sveriges krig mot Ryssland.
Under ett av krigen fick han en kula i huvudet
och fick bära ett svart pannband resten av sitt liv.

Efter att ha slutat som militär bodde
han sig i Stockholm och dog där år 1820.

Flera gator i Skaraborg är uppkallade
efter Georg von Döbeln.
Det finns även en minnessten till
minne av honom i Stenstorp.

Text: Roman
Bild: Korta Nyheter
Källa: Egen text, 19 april, 2024