https://www.wwf.se/press/pressbilder/?bildkategori=earth-hour

Jordens dag

Jordens dag är en dag som har firats sedan år 1970.
Dagen har alltid vart den 22 april och då uppmärksammar
miljöproblemen som finns i världen.

På jordens dag år 2016 skrev flera länder på ett papper
som kallas Parisavtalet.
Det innebär att de har kommit överens om
hur de olika länderna ska arbeta med klimatet.

På engelska heter dagen Earth day och det är
cirka 120 länder som firar den dagen.