Vänershofshallen i Mariestad rivs

Nu har rivningen av Vänershofshallen
i Mariestad påbörjats.

Det görs efter fem års diskussioner
om hallen ska vara kvar eller inte.

Redan år 2012 tog kommunen ett beslut
om att riva hallen.
Det har överklagats flera gånger
och det har gjort att det tagit lång tid.

En av de som varit emot rivningen är PO Höglund.
Han tycker det är tråkigt att hallen rivs.

Text: Urban
Källa: P4 Skaraborg, 15 augusti, 2017