Starkt stöd för Hospice

11 600 personer skrev under namninsamlingen
för att rädda Hospice Gabriel i Lidköping.

Namninsamlingen är gjord för att visa på det stora stöd
som finns för fortsatt vård på Hospice Gabriel.
Det säger Monica Mäkitalo som är ordförande
för stödföreningen Gabriels vänner.

Hospice Gabriel har 8 vårdplatser och 23 anställda.
Pengarna kommer från avtal med regionen
och Lidköpings kommun.

4 000 kronor täcks av ersättningen
från Västra Götalandsregionen.
Det är halva kostnaden för ett vårddygn.
Det räcker inte och därför kan
verksamheten tvingas att stänga.

Andra kommuner köper in vårdplatser efter behov.
Dessutom får de gåvor.

Text: Pernilla
Bild: Arkiv
Källa: Skb, 16 augusti, 2017