Stenmur längs ån Tidan i Tidaholm lagas

Slitage och trädrötter gör att delar av stenmuren
utmed ån Tidan riskerar att ramla ner i ån.

Arbetet sker i olika etapper och nu lagas
muren vid parkeringen utanför Biblioteket.
Det säger Kristian Bertilsson på parkförvaltningen.

Bowenius Stenmontering är de som kommer
att lägga om delar av stenmuren.

Träd har tagits ner vid åkanten då rötterna
tryckt ut stenmuren mot vattnet.

Även den gamla stenmuren tas bort.
Stenblock plockas bort med hjälp av grävmaskin.

Tidigare har ett stenparti mitt emot Stadshotellet lagas.

Under tiden arbetet pågår är vattennivån
i ån reglerad till en låg nivå.

Text: Tomi
Källa: VB, 15 augusti, 2017