Skola anmäld till skolinspektionen

En skola i Mariestad har anmälts till Skolinspektionen.
Nu kräver de att kommunen åtgärdar problemet.

En elev har utsatts för så illa behandling och
vågar inte gå tillbaka till skolan.

Det har varit olika former av
kränkningar från andra elever.

Eleven har haft möten med skolan
med situationen har inte blivit bättre.

Enligt Skolinspektionen beslut ska Mariestads kommun
förbättra situationen senast den 15 november i år.
Eleven har rätt till utbildning
och en skolgång utan mobbning.

Text: Pernilla
Källa: MT, 11 oktober, 2017