Nästa Hollywood kan finnas i Karlsborg

Genom projektet Inspelningsplats Karlsborg vill man
marknadsföra kommunen som en filminspelningsplats.

Projektet väntar nu på ett besked från Jordbruksverket
om de får stödbeloppet på cirka 1,5 miljoner kronor.

Med Leaderprojektet hoppas initiativtagarna att bland annat
föreningar och företagare ska arbeta tillsammans för att visa upp miljön.

Text: Rickard W
Källa: P4 Skaraborg, 11 oktober, 2017