Returmera har inte fungerat i Vara

Returmera är en tjänst från företaget Ragnsells.
De sysslar med bland annat sophämtning.

I sommar har Returmera inte fungerat
i Vara kommun som det är tänkt.

Tanken är att de som har tjänsten ska få
soporna hämtade vid sin egen fastighet.

En del kunder har trott att det skulle ske
vid ett och samma tillfälle en gång per månad.
Så har det dock aldrig varit tänkt.

Tanken har varit att avfall hämtas två gånger i månaden.

Text: Rickard W
Källa: NLT, 9 augusti, 2017