Ny skylt i Hjo

Skylten Fru Gårman har fått sällskap av en ny skylt
vid övergångsstället i hamnbacken.

Skyltningen vid övergångsstället vid Gula Paviljongen
har i veckan utökats med den gående familjen and.

Två skyltar har satts upp
på båda sidor av gatan vid Norrbro.
Trafikanter uppmanas att vara
lite extra uppmärksamma.

Idén till andskylten kommer från
Lotta Persson på turistbyrån.

Text: Regina J
Källa: SLA, 26 augusti, 2017