Möte om nytt centrum i Grästorp

Ett nytt möte om utvecklingen av
Grästorps centrum hålls den 5 september.

När kommunen tar över ansvaret 2018
planeras hur en ny centrummiljö ska utformas.
Alla som var med på ett tidigare har bjudits in.

Vid förra mötet var medborgarna inbjudna
för att lämna förslag på centrummiljön.

Det är detta underlag som arktitekten
Johan Wahlström från Rådhusarkitekterna utgått från.

På mötet den 5 september ska ett nytt förslag
och underlag presenteras.

Text: Urban
Källa: NLT, 27 augusti, 2017