Ny högstadieskola ska byggas i Falköping

Skolan ska troligen byggas nära kalkbrottet mellan
Hollendergatan och Trädgårdsgatan.

Kommunens tjänstemän anser att det området är lämpligast.
Det är kommunen som äger marken och
en ny skola skulle liva upp området.

Det är Kommunstyrelsens arbetsutskott
som lägger fram förslaget.

Skolan kommer att ha plats för 900 elever.

Text: Toni Alajärvi
Källa: Skaraborgsbygden, 24 augusti, 2017