Ny detaljplan för Dafgård

Götene kommun arbetar med en ny detaljplan
för hela Dafgårds industriområde i Källby.

Det är företaget själva som har beställt
en ny detaljplan för industriområdet i Källby.
Planen utgår ifrån framtida behov av fler höglager
samt högre byggnadshöjd på delar av övriga området.

Ett förslag till en detaljplan är nu klart.
Beslut om samråd för planen behandlas
på kommunstyrelsemötet den 30 september.

Ett möte kommer att hållas i Källby där alla
kan få information om vad förslaget innebär.

Text: Regina J
Källa: NLT, 26 augusti, 2017