Grävarbete vid camping i Tidaholm

Grävarbete pågår för fullt vid campingen.
Om ca 1 månad kan besökare spela bangolf där.

Kristian Bertilsson är arbetsledare
på parkförvaltningen i Tidaholm.
Han säger att det känns kul
att det blir bangolf på området.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Tidaholm
har köpt in bangolfbanor.
Tekniska kontoret står för markarbete
och att göra i ordning på området.

Grävarbetet började i måndags
och beräknas pågå i cirka två veckor.
1 500 kubikmeter jord ska fraktas bort.
När grävarbetet är klart läggs gummiasfalt på.

Det är planerat för tolv bangolfbanor
men fler kan tillkomma.

Bullervallen kommer att försvinna
men ersätts av ett staket med växter.

Text: Urban
Källa: VB, 9 augusti, 2017