Vara bygger om vägkorsningar

Vara kommun är med och finansierar
en ombyggnad av vägkorsningarna vid Long.

Det är Trafikverket som ansvarar
för de aktuella vägarna.

Trafikverket har frågat kommunen
om hjälp med finansieringen.
De vill ha 1,7 miljoner kronor.

Totalkostnaden för ombyggnationen
blir 8,7 miljoner kronor.

Text: Alex
Källa: Skb, 11 maj, 2016